Een vrijwilliger…


  • is 16 jaar of ouder
  • heeft geen problemen (gehad) met politie of justitie, die een belemmering voor dit vrijwilligerswerk zouden vormen.
  • gaat respectvol om met de persoon die wordt geholpen.
  • neemt nooit geld aan, hoogstens een kleine attentie.
  • declareert de voor zichzelf gemaakte onkosten bij de penningmeester tegen overlegging van bewijsstukken.
  • rekent de voor de cliĆ«nt gemaakte onkosten met deze af.
  • kijkt zo mogelijk elke werkdag even de binnengekomen e-mails, SMS-jes en Whatsapps na.
  • reageert zo spoedig mogelijk als hij of zij de gevraagde hulp wil geven.
  • meldt zich af als de klus is geklaard.
  • meldt afwezigheden van langer dan een week.