Stichting Seun & Steun is opgericht bij notariƫle akte op 22 juli 2015 te Harlingen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelnummer onder nummer 63796538.
Inschrijving in het handelsregister onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) 855406161
Bankrekeningnummer: NL19RABO0306273527

Postadres:
Joop den Uylstraat 46
8862 BZ Harlingen

E-mail: bestuur@seunensteun.nl

Mailadres (alleen voor hulpvragen): info@seunensteun.nl
Telefoon: 0612351389

Mailadres voor overige zaken: bestuur@seunensteun.nl
Mobiel: 0653184340

De bestuursleden van Seun en Steun ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor het werk dat ze voor de Stichting doen.

Voorzitter

Ylse Sijbesma

Secretaris

Kees Lugtmeier

Bestuurslid

Gerben Wijnia

Bestuurslid

Jan van der Tuin

Penningmeester

Hans van der Werf