Stichting Seun & Steun is opgericht bij notariële akte op 22 juli 2015 te Harlingen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelnummer onder nummer 63796538.
Inschrijving in het handelsregister onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) 855406161
Bankrekeningnummer: NL19RABO0306273527

Postadres:
MFC “Het Vierkant”
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen

Mailadres (alleen voor hulpvragen): info@seunensteun.nl
Telefoon: 0612351389

Mailadres voor overige zaken: bestuur@seunensteun.nl
Telefoon: 0517 413040
Mobiel: 0653184340

De bestuursleden van Seun en Steun ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor het werk dat ze voor de Stichting doen.

Voorzitter

Peter Baard

Secretaris

Kees Lugtmeier

Penningmeester

Ype Stam

Bestuurslid

Gerben Wijnia

Bestuurslid

Wiebe van Dijk

Bestuurslid

Ylse Sijbesma

Bestuurslid

Christa Akkerboom