Seun & Steun is vooral bedoeld voor eenmalige of kortdurende hulp.
Kijk eerst even wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen.
Als u financieel draagkrachtig bent, doe dan voor klussen een beroep op het bedrijfsleven.
Bij problemen aan of in de huurwoning is de eigenaar meestal uw eerste aanspreekpunt. Het is geen probleem als die u naar ons verwijst.
Bel gerust als u twijfelt, of Seun & Steun iets voor u kan doen. Er is meer mogelijk dan u denkt.
De hulp van Seun & Steun is gratis. Wel zijn de kosten, die daarvoor gemaakt moeten worden in beginsel voor uw rekening.
Als u in staat bent iets voor een ander terug te doen, dan wordt dat erg op prijs gesteld.
Geef geen groot geld en geen PIN-pas mee aan een vrijwilliger.
Geef een vrijwilliger geen geld voor de hulp. Het staat u vrij de stichting Seun & Steun te steunen.

Laat ons uw ervaring met hulp door ‘onze’ vrijwilliger weten.

Suggesties zijn welkom.