We hebben weer kantoorruimte

Door het  coronavirus was Nieuw Zuid lange tijd gesloten en daarmee ook onze kantoorruimte. De bereikbaarheid van Seun & Steun  konden de kantoorvrijwilligers vanuit hun eigen huis blijven regelen. Hulde! Dit beviel zo goed, dat besloten is hiermee grotendeels door te gaan. De bestaande ruimte in Nieuw Zuid was moeilijk bereikbaar, zeker voor ouderen. Na herhaald overleg is nu toch …

Werkwijze hulpvragen

Hulpvragers melden zich, maar het aantal mag best wel groeien. Een enkele keer worden wij benaderd voor een karwei, dat te groot is. Het is goed, dat u weet, waarvoor u Seun & Steun wel of niet kunt bellen, zeker in de tijd, dat er veel vragen zijnĀ  voor hulp in de tuin. In die periode hebben we altijd te …