Werkwijze hulpvragen

Hulpvragers melden zich, maar het aantal mag best wel groeien. Een enkele keer worden wij benaderd voor een karwei, dat te groot is.
Het is goed, dat u weet, waarvoor u Seun & Steun wel of niet kunt bellen, zeker in de tijd, dat er veel vragen zijn  voor hulp in de tuin. In die periode hebben we altijd te weinig helpers.

Bij een hulpvraag gaan wij meestal uit van iets eenmaligs, dat binnen maximaal 2 tot 3 uren kan worden gedaan. Dus bijvoorbeeld niet een hele tuin, maar alleen een onderdeel van het tuinwerk, zoals een heg knippen, een gazon maaien, onkruid verwijderen. Feitelijk gaat het om iets, dat men  gewoonlijk zelf kan doen, maar nu ineens even niet. Dit geldt natuurlijk ook voor werkzaamheden binnenshuis.

Als het duidelijk om méér werk gaat, dan zult u zelf een oplossing moeten zoeken. Wij doen wel graag ons best met u mee te denken. Het is niet de bedoeling, dat de helpers van Seun en Steun worden beschouwd als goedkope arbeidskrachten voor mensen, die best iemand kunnen inhuren voor een karweitje.

Bij twijfel of Seun & Steun iets voor u kan betekenen, kunt u ons gewoon benaderen, telefonisch: 0612351389, per e-mail: info@seunensteun.nl of per briefpost: Seun en Steun, Joop Den Uylstraat 46, 8862 BZ Harlingen.