We hebben weer kantoorruimte

Door het  coronavirus was Nieuw Zuid lange tijd gesloten en daarmee ook onze kantoorruimte. De bereikbaarheid van Seun & Steun  konden de kantoorvrijwilligers vanuit hun eigen huis blijven regelen. Hulde! Dit beviel zo goed, dat besloten is hiermee grotendeels door te gaan.

De bestaande ruimte in Nieuw Zuid was moeilijk bereikbaar, zeker voor ouderen. Na herhaald overleg is nu toch een gemakkelijk te vinden plek beneden in het gebouw gevonden bij Radio Stad Harlingen.

Voortaan kan ieder, die hulp wil vragen of om welke reden dan ook persoonlijk contact wil hier terecht op maandagen van 10 tot 12 uur.