Stichting Seun & Steun doet een vreugdedansje!

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis op 4 maart jl. hadden we dit nieuws al graag willen melden. Op dat moment hadden we echter nog geen formele bevestiging van de Belastingdienst. Enkele maanden geleden zijn we als bestuur achter de schermen druk bezig geweest met het aanvragen van een ANBI-status. Het verkrijgen van de ANBI-status is voor ons als stichting van groot belang. Het hebben van een dergelijke status biedt namelijk een aantal (fiscale) voordelen. Zo leveren giften aan een ANBI belastingvoordeel op, het kan hierbij om eenmalige, maar ook periodieke giften gaan. Een ander groot voordeel is dat mensen die in zich in een uitkeringssituatie bevinden nu ook bij onze stichting als vrijwilliger aan de slag mogen met behoud van hun uitkering.

Het verkrijgen van een ANBI-status is geen eenvoudig proces. Zo zijn er strikte voorwaarden waaraan een stichting moet voldoen. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur van de ANBI mag niet over het vermogen beslissen alsof het privé vermogen is. Daarnaast mag een ANBI ook niet teveel vermogen hebben. Ook dient de ANBI een beleidsplan te hebben. Een flink pakket aan eisen dus. Gelukkig hebben we tijdens dit proces de hulp mogen ontvangen van één van onze kantoorvrijwilligers, Hans van der Werf. Hans is bekend met de toekenning van een ABNI-status en is voor ons als stichting van onschatbare waarde geweest tijdens het proces van aanvragen. Er bleek ook een notariële wijziging plaats te moeten vinden, welke geheel kosteloos door notaris mr. H.J. Hettema is voltrokken.

Mede dankzij de belangeloze inzet van Hans van der Werf en mr. H.J. Hettema hebben we het fantastische bericht mogen ontvangen van de Belastingdienst dat Stichting Seun & Steun de ABNIstatus heeft gekregen. We hopen dat deze status ons in de toekomst bepaald geen windeieren zal leggen! De “donatieknop” staat in ieder geval al gereed op onze website www.seunensteun.nl.